Maisto užsakymo į namus ar biurą, portale doof.lt, kartu su pristatymo paslauga, taisyklės:

1. Šios maisto užsakymo į namus ar biurą, portale doof.lt, kartu su pristatymo paslauga, taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto užsakymas atliekamas interneto svetainėje doof.lt.
2. Maisto pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Dufis“ (kodas Juridinių asmenų registre 304955459, registracijos adresas Liepų .g. 73A LT-92192 Klaipėda)
3. Maisto užsakymas į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga, portale doof.lt (toliau – maisto užsakymas), priimami tik Vilniuje.
4. Maisto užsakymo sąlygos:
4.1. Maisto užsakymo paslaugos nemokamos.
5. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.
6. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti doof.lt įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
7. Atsiskaitymo už maisto užsakymą būdai:
7.1. mokėjimo pavedimu (tik juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis arba susitarus kitaip);
7.2. naudojantis el. bankininkyste (Paysera paslauga) per bankus: „Danske“, DNB, Medicinos, „Nordea“, SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių banką);

7.3. Grynais pinigais, imant planą ne mažesnį kaip savaitės.
8. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.
9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakyto maisto nurodytoje pristatymo vietoje.
10. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
11. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
12. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
13. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.
14. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas, dėl maisto pakavimo specifikos ir taros, išoriškai gali skirtis nuo svetainėje doof.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.
16. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
16.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
16.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
16.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
16.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
16.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;
16.6. dėl interneto svetainės doof.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
16.7. dėl elektroninės bankininkystės Paysera gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
16.8. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
17. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 16.1-16.8 punkte nurodytų sąlygų.
18. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti, laikoma, kad pirkėjas besąlygiškai sutiko su visomis Maisto užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

Pinigų grąžinimas:

Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per Paysera sistemą, užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami:
• Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
• jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
• jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
• jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
• jeigu ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

Maisto užsakymas:

Pristatymas vykdomas 12 km spinduliu nuo miesto centro ir yra nemokamas.
Kitos sąlygos:
Pristatyti patiekalai dėl transportavimo ir pakavimo specifikos gali skirtis nuo doof.lt portale pateiktų patiekalų nuotraukų.

Esant susitarimui, palikti prekę prie kliento namo ar buto/namo durų, klientas atsako už prekės saugumą.

Pardavėjas atsako už prekės saugumą tik iki pagal susitarimą nustatytos pristatymo vietos. Jeigu susitarimo nustatyta vieta yra perdavimas tretiesiem asmenim, (pvz. biuro administratorei, pardavėjai, sargui ar pan.) UAB „Dufis“ (doof.lt) atsakomybė yra tik iki trečiųjų asmenų.
UAB „Dufis“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti pasiūlymo sąlygas ir galiojimą.

Maisto pristatymo sąlygos:

Jūsų patogumui už maistą galite atsiskaityti šiais būdais:
pavedimu (pagal sutartį ar susitarus kitaip);
naudojantis el. bankininkystės paslaugą Paysera.

Grynais pinigais, užsisakant planą ne trumpesniam laikotarpiui nei 5 darbo dienos
Maisto užsakymai į namus ar biurą interneto svetainėje doof.lt priimami Vilniuje.

Turite klausimų?
Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru telefonu: +37064335500 arba parašykite elektroninį laišką į info@doof.lt